school reform

school reform
mokyklų reforma statusas T sritis švietimas apibrėžtis Išorinis ir vidinis mokyklos veiklos pertvarkymas siekiant efektyvesnių mokymo ir auklėjimo rezultatų. Išoriniai pertvarkymai apima mokyklų sistemą bei struktūrą, vidiniai – mokymo planą, turinį, pamoką. Mokyklų reformos prasidėjo XVI a. reformacijos ir kontrreformacijos sąjūdžio laikais. Žymiausi pertvarkytojai buvo J. Šturmas, 1538 m. įsteigęs Vokietijoje 8 klasių gimnaziją, ir V. Ratkė, įvedęs Vokietijos mokykloje gimtąją kalbą. Pirmoji didelė išorinė ir vidinė mokyklų reforma įvyko XVII a. įgyvendinant J. A. Komenskio mokymo sistemą. Dabarties mokyklai didelę reikšmę turėjo XVIII a. pab. ir XIX a. pr. socialistų utopistų – S. Furjė, K. A. Sen-Simono, R. Oveno, griežtai kritikavusių feodalinę santvarką, mokyklos pertvarkymo planai. Prancūzų revoliucijos metais (1794) įkurta politechninė mokykla Paryžiuje turėjo įtakos tokių mokyklų atsiradimui Prahoje (1806), Vienoje (1815), Miunchene (1827). R. Ovenas Niu Lanarke (Škotijoje) 1816 m. atidarė „Naują institutą charakteriui ugdyti“, kuriame mokymas buvo siejamas su gamybiniu darbu. Nuo 1953 m. politechnizacijos idėja prigijo ir Lietuvoje. 1958 m. paskelbus įstatymą dėl mokyklos ryšių su gyvenimu stiprinimo, Lietuvos mokyklos struktūra buvo pertvarkyta – bendrojo lavinimo mokyklose įvestas gamybinis mokymas. 1984 m. bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų reforma vėl pakeitė mokyklų struktūrą: įvestas mokymas nuo 6 m., bendrasis lavinimas sujungtas su politechniniu ir pradiniu profesiniu mokymu. Ši reforma kelis kartus buvo tobulinama. 1990 m. paskelbus Nepriklausomybės atkūrimą, pradėta rengti nauja švietimo (pradinių, vidurinių, aukštesniųjų, profesinių ir aukštųjų, specialiųjų mokyklų, ikimokyklinių įstaigų) reforma. Vakarų Europos šalyse XIX a. pab. ir XX a. I pusėje įvykdyta daug nesėkmingų mokyklos reformų. Naujajai mokyklai impulsą davė S. Redi, 1889 m. Anglijoje, prie Ročesterio, įsteigusi „Naująją Abotsholmo mokyklą“. Tai buvo užmiesčio internatinė mokykla, kurioje (šeimos gyvenimo pavyzdžiu) derintas auklėjimas su mokymu mokykloje. Pas S. Redi stažavęsis H. Lycas tokią mokyklą 1898 m. įsteigė Vokietijoje (Ilsenburge), vėliau tokių mokyklų atsirado daugiau. Prancūzijoje naująją mokyklą 1899 m. de Rošės kaime atidarė E. Demolenas. Jis buvo šio tipo mokyklų ideologas ir teoretikas. E. Demoleno paskatintas, dvejus metus pas H. Lycą mokėsi A. Ferjeras, kuris septynerius metus tyrinėjo šias mokyklas ir 1921 m. įkūrė tokią Šveicarijoje, Bekse. Jis parašė daug darbų šių mokyklų pedagogikos klausimais, o nuo 1899 m. dirbo tarptautinio naujųjų mokyklų biuro direktoriumi. Paveiktas naujųjų mokyklų idėjų, P. Petersenas sudarė pradinės mokyklos pertvarkymo planą (žr. Jenos planas). Didelį poveikį mokyklų vidinei reformai darė belgų pedagogo O. Dekrolio metodas „iš gyvenimo per gyvenimą gyvenimui“. Šio metodo pagrindas – sudaryti mokykloje gyvenimišką aplinką, atsisakyti žodinio mokymo, plėtoti stebėjimą, eksperimentą, klasę keisti dirbtuvėmis, sodu, mokymąsi atmintinai – kūrybiniu darbu ir t. t. Mokyklų vidaus gyvenimo pertvarkymui didelį poveikį turėjo įvairios aktyvaus, gyvenimiško, praktiško mokymo pedagogų idėjos, pvz., darbo mokykla (G. Keršenšteineris), mokyklinė spaustuvė ir kitokių dirbtuvių mokykla Prancūzijoje (S. Frenė arba vientisos mokyklos idėja – Lenževino ir Valono planas 1945 m.). Vakarų Europoje buvo ir daug kitokių išorinių ir vidinių reformų, pvz., J. A. Zikingeris XX a. pr. Vokietijoje sukūrė Manheimo mokyklinę sistemą. JAV įvairios pedagoginės reformos idėjos buvo tikrinamos eksperimentais. 1907 m. V. Virtas sukūrė platuno (paralelinių klasių) sistemą, kurią išbandė Gari miestelyje netoli Čikagos. Šios sistemos idėja: mokykla – aplinkos kultūros centras. Mokiniai kasdien derina darbą (fizinį, piešimą, muziką), dalykų mokymąsi, žaidimus. Mokykloje vaikai būna visą dieną. Čia ateina ir suaugusieji mokytis bibliotekoje, sportuoti ir pan. H. Parkherst sukūrė pagarsėjusį Daltono planą, K. Vošburnas – panašų į Daltono – Vinetkos planą, pagal kurį atsižvelgiama į vaikų gabumus. Vadovaujantis Dž. Diujis idėjomis, JAV kuriama vadinamoji progresyvioji mokykla, grindžiama mintimi, kad vaiko vystymasis priklauso nuo jo individualios patirties (žr. pragmatinė mokykla). Dabar visos šios idėjos išgyvena krizę, kuriasi postmodernistinė mokykla. atitikmenys: angl. school reform vok. Schulreform rus. реформа школы ryšiai: dar žiūrėkNaujųjų amžių pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Comprehensive School Reform — The Comprehensive School Reform (CSR) program is administered by the U.S. Department of Education s Office of Elementary and Secondary Education. As established in the No Child Left Behind Act of 2001, the purpose of the program is to provide… …   Wikipedia

  • reform school — n: a reformatory for boys or girls Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. reform school …   Law dictionary

  • School violence — refers to violence and crime taking place within educational institutions.United StatesThere were 2 school associated violent deaths in the United States between July 1, 1999 and June 30, 2000, sixteen of which involved children of school age.… …   Wikipedia

  • School District of Philadelphia — For school district in Mississippi, see Philadelphia Public School District. School District of Philadelphia logo The School District of Philadelphia is a school district based in the School District of Philadelphia Education Center in… …   Wikipedia

  • REFORM JUDAISM — REFORM JUDAISM, first of the modern interpretations of Judaism to emerge in response to the changed political and cultural conditions brought about by the emancipation . The Reform movement was a bold historical response to the dramatic events of …   Encyclopedia of Judaism

  • Reform movement in Judaism — is a historic and on going religious and social movement that originated simultaneously in the early nineteenth century in the United States [The beginning of the US Reform movement is usually dated to 1824 when a group of reformers in Charleston …   Wikipedia

  • Reform mathematics — is one name for mathematics instruction based on recommendations originally published in 1989 by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). [http://nctm.org] The document Principles and Standards for School Mathematics attempts to… …   Wikipedia

  • Reform Judaism (North America) — Reform Judaism is the largest denomination of American Jews today. [Bob Abernathy, [http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/week238/cover.html Reform Judaism ] , Public Broadcasting Service, May 1999.] [Matthew Wagner and Greer Fay Cashman,… …   Wikipedia

  • Reform school — Reform Re*form , n. [F. r[ e]forme.] Amendment of what is defective, vicious, corrupt, or depraved; reformation; as, reform of elections; reform of government. [1913 Webster] {Civil service reform}. See under {Civil}. {Reform acts} (Eng.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Reform Judaism outreach — refers to those organizational and educational efforts by the Reform Judaism, Progressive Judaism and Liberal Judaism Jewish denominations meant to reach out and attract Jews and non Jews, often the spouses and children in cases of Jewish… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”